Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Locale

Mô tả

This plugin gives you the ability to run the site in a language (Arabic for example) and use the admin panel in another (like English).

Just go to Settings » General and choose your language.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Download the plugin, unzip it and upload it to /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Settings » General and choose your language.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Locale” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Excluding admin-ajax.php and core_version_check_locale

1.0

  • Initial release