Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Adjust Users Screen

Mô tả

Lightweight plugin to simply customize your Users screen, letting you change which columns are shown and the order in which they are displayed.

Ảnh màn hình

  • Adjusting the default columns; having turned the Name column off, we're now moving the Posts column to a different order.
  • After adding some more columns via another plugin.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/adjust-users-screen/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings -> Adjust Users Screen page to configure the plugin, picking which columns you want to see on the Users screen and in which order.

Hỏi đáp

Missing Columns?

If you’ve just activated another plugin that adds more columns to the Users screen, you will need to go back to the settings and update your selection.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Adjust Users Screen” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.

0.11

  • Fixed the SVN commit…