Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AddThis xmlns

Mô tả

This plugin adds the xmlns:addthis=”http://www.addthis.com/help/api-spec” entry to the HTML tag. This head entry is required to make it Valid XHTML. More info at http://www.addthis.com/help/client-api#valid-xhtml

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the HTML tag which now includes the xmlns:addthis entry!

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Delete any existing ‘mjd-addthis-xmlns’ folder from the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Upload the ‘mjd-addthis-xmlns’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Why do I need this plugin?

If you are using the AddThis bookmarking plugin ( https://wordpress.org/extend/plugins/addthis/ )
then you need this plugin to make sure that the generated HTML by the AddThis plugin is Valid.
The plugin adds the xmlns:addthis=”http://www.addthis.com/help/api-spec” entry to the html head tag so that the custom attributes of the AddThis plugin are recognized properly.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AddThis xmlns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.