Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Functions

Mô tả

Easy way to add php code. No need to edit functions.php in your theme directory.
Just paste code in Admin menu and save.
Code is highlighted with codepress.

Cài đặt

  1. Upload ‘/add-functions/’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add code in Add Functions menu in Options

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Functions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Using eval() to execute code
  • Add Functions stops executing code after error

0.1.1

  • Saving code in DB

0.1

  • PHP code highlight
  • First stable version