Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Accessible Tooltips

Mô tả

An extension to make accessible tooltips easily using the awesome TippyJS library (https://atomiks.github.io/tippyjs/).
Works with Gutenberg and classic editor.

Cài đặt

Once the plugin is installed, you should have a new “Tooltip” menu in your backoffice from where you can create tooltips content and adjust settings.
Then, on your content (page, post, etc.), you should have a new button in the text editor to append a tooltip shortcode. Select a word, press the button, and the shortcode should enclose the word you want to put your tooltip on.
The word must be the same as the title you put on the tooltip setting, if it’s the case you should now have a tooltip on your frontend page.

You can also just use the shortcode manually [accessible-tooltip]YourTooltipWord[/accessible-tooltip]

Đánh giá

23 Tháng Một, 2021
The best that I have found from analogs. Thank you guys, success!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Accessible Tooltips” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Accessible Tooltips” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Accessible Tooltips” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.