Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Access

Mô tả

Access is a simple scalable plugin to control user access via the taxonomy API and user roles/capabilities/IDs. It creates an Access taxonomy whose terms can be used on any post type to restrict access. Term slugs can match a role, capability, or user ID.

Cài đặt

Requires: PHP 5.3+

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate through the Plugins menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Access” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp