Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AB Post View Counter

Mô tả

Just simple plugin to view post/page counter

Ảnh màn hình

  • Settings->AB Post View Counter page

Cài đặt

In most cases you can install automatically from WordPress.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ab-post-view-counter directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

In most cases you can install automatically from WordPress.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ab-post-view-counter directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
Is AB Post View Counter free?

All the features are free for an unlimited number of websites.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AB Post View Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V1.15

Tested up to: 4.8

V1.14

Add post view counter in All page screen

V1.13

Add to custom post types (page etc)

V1.12

Screenshot added and readme changed

V1.11

Bug with menu item fixed

V1.10

Added admin options i Settings panel, english translation and post view counter in All post screen

V1.00

First simple version of plugin