Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

a-task-manager

Mô tả

Simple check list for wordpress to always remember your plans and see the progress.
Each user with access to wordpress back-end have access to todo list.
All tasks are private and not shared between users.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“a-task-manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp