Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

A Task Manager

Mô tả

Simple check list for wordpress to always remember your plans and see the progress.
Each user with access to wordpress back-end have access to todo list.
All tasks are private and not shared between users.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“A Task Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“A Task Manager” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “A Task Manager” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.