WP Gallery Manager

Make jquery based custom responsive galleries using custom images. Override wordpress default gallery display optionally.


xyzscripts.com 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước

WP News Photo Gallery

WP News Photo Gallery is a WordPress plugin to create photo gallery on your WordPress…


Hasibul Islam Badsha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.18 Đã cập nhật 5 năm trước