Genesis Tabs

This plugin allows you to create a tabbed section, via a widget, that can display…


StudioPress 4,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

Genesis Tabs Extended

Extended version of the Genesis Tabs plugin from Studiopress. Make selected posts unique on the…


StudioPress / Johan van de Merwe 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.28 Đã cập nhật 6 năm trước