All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Bulk Change Role

Transfer all users from one role to another.


Matt Whiteman 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước

CurrencyFair Calculator

CurrencyFair Affiliate Calculator – Get paid to help people save money by avoiding unfair bank…


CurrencyFair Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.18 Đã cập nhật 3 năm trước

Transferito – Speedy WordPress Migration Tool

Quickly transfer a WordPress site and database to another server.


Transferito Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.4 Đã cập nhật 8 tháng trước