WooCommerce Payment Reminder

افزونه ارسال ایمیل یادآور برای سفارشات در انتظار پرداخت …


Nima Saberi 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.35 Đã cập nhật 8 năm trước

Browser Tab Title Reminder

Change the browser tab Title when the tab is not active as a reminder or…


Tim van Iersel, Plugin.nl 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Remember Old Post Widget

This plugin enables visitors to remind them old posts on the same day year(s) ago…


hondamarlboro 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước

Schedule Notice

Just another schedule notice plugin. Simple but practical.


E.Kamiya 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 3 năm trước

Name Day Reminder

Biggest Name Day database in Cloud. Easy, API available.


John and Kaspars 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8 Đã cập nhật 11 năm trước

MK Reminders Creator

MK Reminders Creator is a create simple and basic reminders.


Adem Mert Kocakaya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Draft Concluder

📝 Email users that have outstanding drafts.


David Artiss Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Admin Notebook

New Admin Notebook is simply allow wordpress site admin to add notes.


Maulik Panchal Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Pending Draft Alert

This plugin allows for you to alert authors of your site via their registered user…


excalabyte Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước