Cartpauj Register Captcha

Cartpauj Register Captcha does one simple task. It prevents SPAM signups through WordPress' default registration…


cartpauj 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Ashuwp invitaion code

Ashuwp_Invitation_Code is a wordpress plugin, It helps adding invitation codes for your site.


Ashuwp 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Bulk Term Editor

You can register or edit terms in bulk. Copy cells in the spreadsheet, all that…


Yuya Hoshino 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 5 tháng trước