WP phpMyAdmin

[ ✅ 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐋𝐔𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐵𝓎 𝒫𝓊𝓋𝑜𝓍 ] phpMyAdmin – Database Browser & Manager (for MySQL…


Puvox.software 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 6 ngày trước

SQL Executioner

Execute arbitrary SQL queries against your WordPress database from the Admin.


Justin Watt 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.28 Đã cập nhật 7 năm trước