WP BaiDu Submit

WP BaiDu Submit帮助具有百度站长平台链接提交权限的用户自动提交最新文章,以保证新链接可以及时被百度收录。


Include 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.31 Đã cập nhật 5 năm trước

BaiduXZH Submit(百度熊掌号)

I3geek Baidu Xiongzhang Submit. 百度熊掌号(原百家号、百度站长平台)链接提交,原创保护内容提交,自动提交最新文章以保证24小时内可被百度收录,提高站点SEO


yan.i3geek 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước