Visibility Control for LearnPress

Visibility Control for LearnPress helps you hide messages and content for specific criterion anywhere on…


Next Software Solutions 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Quiz Importer Plugin

WP Quiz Importer plugin can import MS Word quiz questions into wordpress quiz providers such…


Prasad Tumula 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Zibal Payment Gateway for Learnpress

با نصب این پلاگین می توانید از خدمات درگاه پرداخت واسط و مستقیم و یا…


Yahya Kangi 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 1 năm trước

WPLMS LEARNPRESS MIGRATION

WPLMS Learnpress Migrate helps users to migrate all Learnpress courses to WPLMS courses


VibeThemes 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước

Vandar.io learnpress

پرداخت اینترنتی وجه به وسیله درگاه پرداخت واسط وندار


وندار Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 7 tháng trước