VK Block Patterns

You can make and register your original custom block patterns.


Vektor,Inc. 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Custom Block Patterns

You can easily create your own block patterns and register them.


LOOS, Inc. 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Pattern

A growing collection of beautiful block patterns, or website sections, that make it super easy…


Blockhandbook 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Gutenberg Blocks Pattern builder

Gutenberg Blocks Pattern Builder Plugin allows you to create unlimited custom blocks patter and you…


Zakaria Binsaifullah Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Custom Block Pattern Builder

Simply allow you to create and register Custom Block Patterns right from WordPress Admin.


Ramiz Manked Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước