Thêm plugin của bạn

Before you submit your plugin, we ask you to review our Guidelines and read the Frequently Asked Questions. A brief selections of common questions are listed below the form.

Trước khi bạn có thể tải lên plugin mới, hãy đăng nhập.

Một khi đã gửi lên, plugin của bạn sẽ được duyệt bằng tay để kiểm tra các lỗi phổ biến cũng như đáp ứng tất cả hướng dẫn bắt buộc.

Câu hỏi thường gặp

Quá trình đánh giá sẽ mất bao lâu?

This is in the Developer FAQ. It takes anywhere between 1 and 10 days. We attempt to review all plugins within 5 business days of submission, but the process takes as long as it takes, depending on the complexity of your plugin.

Địa chỉ plugin của tôi sẽ như thế nào?

Your plugin’s URL will be populated based on the value of Plugin Name in your main plugin file (the one with the plugin headers). If you set yours as Plugin Name: Boaty McBoatface then your URL will be https://wordpress.org/plugins/boaty-mcboatface and your slug will be boaty-mcboatface for example. If there is an existing plugin with your name, then you will be boaty-mcboatface-2 and so on. It behaves exactly like WordPress post names.

Sau khi plugin của bạn được duyệt, bạn không thể đổi tên plugin.

Tôi đặt tên plugin lỗi. Có nên gửi lại?

Vui lòng đừng. Thay vì đó hãy gửi email đến plugins@wordpress.org và chúng tôi có thể đổi tên plugin chừng nào nó còn chưa được duyệt. Bởi vì chúng tôi ưu tiên việc kiểm tra email, nó sẽ có thay đổi nhanh hơn. Đơn giản là gửi email, và chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để làm.

Why can't I submit a plugin with certain display names?

Certain plugin names are prohibited due to trademark abuse. Similarly, we prevent their use in plugin slugs entirely for your protection.