Hướng dẫn cài đặt

Bạn có thể cài đặt WordPress dễ dàng ngay trên máy của mình, trên hosting, VPS hay bất cứ nền tảng nào hỗ trợ PHP 5.6++ và MySQL/MariaDB 5.6++.

WordPress được đánh giá là mã nguồn rất nhẹ so với các mã nguồn mở khác. Ở chế độ cơ bản (không kích hoạt plugin nào cả), WordPress chiếm dụng khoảng 1% CPU mà thôi.

Hướng dẫn cài đặt WordPress