WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Zoomify

Bởi

Phiên bản: 1.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 31 - 08 - 2015

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Zoomify is a clean & sophisticated personal blog theme to inspire and impress. Its strength is its simplicity and flexibility, a modern WordPress personal blog theme that presents your work and content with absolute clarity and impact.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Zoomify

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ