WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Zoner Lite

Bởi

Phiên bản: 1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Zoner Lite is a free version of ZONER Real Estate WordPress theme. Flat and clean design, responsive and retina ready, bootstrap 3 grid 1170px, redux framework theme options, visual composer support. Powerful Theme options: adding your Logo, blog options, styling options, header options, slider, menu options, fonts options, social media links, footer options.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Zoner Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ