WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Zita

Bởi

Phiên bản: 1.1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 06 - 2019

Lượt cài: 2.000+

WordPress Version: 4.5 or higher

Trang chủ của Theme

Zita is a super fast and highly customizable theme. Best Suitable for creating any type of website such a corporate, store, agency, blog, portfolio, restaurant, wedding, construction, hospital, school, interior, car workshop, life coach, wine shop, barber shop, furniture shop, yoga, resume, charity, digital marketing etc. Zita includes 8 unique header layout and 8 footer widget layout which makes it extremely powerful. Zita works with any of your favorite page builder like Elementor, Visual Composer, Beaver Builder, SiteOrigin, Divi, Brizy etc. Some more amazing feature are #Woocommerce ready #RTL Ready #Full Responsive #Edit settings in tablet & mobile #Top header #Bottom header #Top footer #Bottom Footer #Transparent Header. Looking for perfect base theme? Looking for perfect multipurpose theme? No need to Look further! Just go with Zita demos:https://wpzita.com/. Zita is built with best SEO practice and best friend of Woocommerce and Elementor.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Zita

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ