WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Zinnias Lite

Bởi

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 06 - 2016

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Zinnias Lite is a super clean & elegant Responsive WordPress Blog Theme. It's perfect for your personal, travel, lifestyle, food & recipes, storytelling Blog. If you want to focus or showcase your content in a timeless manner, Zinnias Lite is right choice for you. It follows the latest trendy design with a combination of pure elegance. With Zinnias Lite, you can get right to the point, presenting your content in a clean and minimal way. It's very flexible & easy to customize. Translation ready, WooCommerce Compatible, Sticky Post, Recent Posts and unlimited theme color options, fully live customizer can give you create an high level awesome Blog easily and fast. To know more about the theme - http://shapedtheme.com/wordpress/themes/zinnias-lite-free-wordpress-blog-theme

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Zinnias Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ