Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Zigcy Lite

Bởi Access Keys

Phiên bản: 2.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 02 - 2022

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Zigcy Lite is next generation WooCommerce theme with maximum level of flexibility to build any type of online store.3 Starter sites, one click demo import, super fast, deep Woo integration, many CTAs and lead capture / conversion elements.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Zigcy Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.