WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Zigcy Baby

Bởi

Đây là một theme con của Zigcy Lite.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 08 - 2019

Lượt cài: 200+

WordPress Version: 4.0 or higher

Trang chủ của Theme

Zigcy Baby is a free eCommerce/WooCommerce child theme of Zigcy Lite which lets you create an online store in no time. The theme is perfect for selling baby products online or for creating any kind of kids related eCommerce sites. It is the most functional WordPress web shop theme integrated with powerful WooCommerce features. The theme has clean and sleek design with easy customization options. Besides, the theme includes additional header layout, categories promotion, attractive CTA forms and supports plugin’s shortcodes.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Zigcy Baby

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ