Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Zerif Lite

Bởi Themeisle

Phiên bản: 1.8.5.49

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 06 - 2019

Lượt cài: 90,000+

Trang chủ của Theme

Zerif LITE is a free one page WordPress theme. It's perfect for web agency business,corporate business,personal and parallax business portfolio, photography sites and freelancer.Is built on BootStrap with parallax support, is responsive, clean, modern, flat and minimal. Zerif Lite is ecommerce (WooCommerce) Compatible, WPML, RTL, Retina-Ready, SEO Friendly and with parallax, full screen image is one of the best business themes.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Zerif Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.