WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Zerif Lite

Bởi

Phiên bản: 1.8.5.37

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 100.000+

Trang chủ của Theme

Zerif LITE is a free one page WordPress theme. It's perfect for web agency business,corporate business,personal and parallax business portfolio, photography sites and freelancer.Is built on BootStrap with parallax support, is responsive, clean, modern, flat and minimal. Zerif Lite is ecommerce (WooCommerce) Compatible, WPML, RTL, Retina-Ready, SEO Friendly and with parallax, full screen image is one of the best business themes.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ