WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Zeko Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 11 - 2018

Active Installations: 700+

Trang chủ của Theme

Zeko is a wonderfully designed, clean and responsive charity WordPress theme. This theme is dedicated to raising awareness that animals are sentient beings and should be treated as such. This is often not the case and we still witness a huge amount of unneeded cruelty towards our fellow earthlings. They deserve better.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Zeko Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ