WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

zeeDynamic

Bởi ThemeZee

Phiên bản: 1.7.6

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 03 - 2021

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 5.2 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

zeeDynamic is a fully responsive WordPress theme with strong colors and bold fonts. The theme fits perfectly for any news, magazine or blog website. The highlight of zeeDynamic is the flexible magazine homepage template and the stunning featured post slider. Of course the theme supports the newest WordPress core features.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch zeeDynamic

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.