WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Yummy

Bởi

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Yummy is a restaurant oriented theme that provides a platform to expose your restaurant on the best manner and also provides feature to sell your delicious and remarkable food and drinks online. It is easily customizable theme build by using theme options panel based on powerful customizer API with live preview. It provides a pack of features such as layouts, multiple widgets and more. It is WooCommerce compatible and translation ready theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Yummy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ