WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Yule

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 01 - 2019

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Yule is a simple ecommerce theme targeted for festivals offering deep integration with WooCommerce.Yule is built on solid foundations based on the popular Underscores starter theme (which Automattic use for all themes on WordPress.com) It is the perfect starting point from which to customise your store to match your brand, whether that's using the WordPress customizer or a custom plugin / child theme integrated with the developer friendly codebase.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Yule

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ