WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

York Lite

Bởi

Phiên bản: 2.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

Featuring full support for the Gutenberg block editor and WordPress 5.0, York Lite is a beautiful portfolio WordPress theme for photographers, creatives, freelancers and agencies alike. York lite features a modern offset grid-based layout, bold typography and a minimalistic style that allows you to create a timeless and professional website.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch York Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ