Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Yoga Fitness

Bởi Blossom Themes

Commercial Theme

Hỗ trợ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Đây là một theme con của Blossom Spa.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 07 - 2022

Lượt cài: 600+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Yoga Fitness is a mobile-friendly and SEO optimized theme with a beautiful design for fitness and yoga. With Yoga Fitness, you can create a website for yoga classes, fitness centers, gyms, mediation classes, wellness center, gymnastic coaching, spa, massage center, beauty salon, and much more. The theme includes sections like Banner with CTA buttons, services, testimonials, team, and many more to provide detailed information about your business and turn your visitors into customers. The theme is optimized to load faster and provide a smooth user experience. Yoga Fitness is translation ready, RTL ready, and WooCommerce compatible. Check demo at https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=yoga-fitness, read the documentation at https://docs.blossomthemes.com/yoga-fitness/, and get support at https://blossomthemes.com/support-ticket/.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Yoga Fitness

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.