WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Xmas Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 02 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Xmas Lite is clean, modern, feature-rich, multiple use purpose, and easy-to-use WordPress theme especially designed for holiday season. Built with Bootstrap3 framework, Xmas Lite is Engineered for the pros and Crafted for the up-and-comers.Xmas Lite brings beauty and unique designs combined with performance and fast loading. This multitude of options allow you to create a unique looking homepage in a couple of minutes. The theme integrates clean coding, great design and fast page loading speed. It uses the best clean SEO practices and is a social friendly theme.The overall designed is plain and practical, focusing the reader’s attention on what is truly important: the content. Blog followers will be able to enjoy an online experience that is second to none.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Xmas Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ