WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Xmas Biz

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 12 - 2017

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Xmas Biz is a clean, fully responsive Modern WordPress theme targeted for holidays. Based on customizer and widget settings, which will let you more flexibility and easy to modify the looks without touching any codes. Plugin such as contact form as well as mailchimp added extra features along with the woocommerce. You can check demo : http://demo.themeinwp.com/xmas-biz/ support https://www.themeinwp.com/support-forum/forum/xmas-biz-free/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Xmas Biz

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ