Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Xmag

Bởi designlabthemes

Phiên bản: 1.3.4

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 12 - 2023

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Xmag is a simple and easy-to-use Magazine WordPress theme. It features a simple and minimal design. We built Xmag with performance, usability, and SEO in mind. It’s fast, lightweight, and fully AMP-compatible. With Xmag your website will look amazing on all devices to provide a great user experience.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Xmag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.