WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

X Mas

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 70+

Trang chủ của Theme

X-Mas is elegant, light weighted, tremendously intuitive, powerfully flexible and easy to use WordPress theme for your personal blog. The theme comes with custom copyright options and right sidebar. Due to its elegant design, the visitor will feel the best website on the blog ever. Download X-Mas today and start blogging. Dedicated support will mentor you in every step of the problem with best solutions.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch X Mas

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ