WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

X Corporate

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

X Corporate is a modern and creative multipurpose holiday WordPress theme. It is responsive and cross browser compatible. Even though it is focused on holiday and festival, it is pretty flexible and can be used for any business or corporate website. Customizer API powered theme options panels makes customization easy and intuitive. It comes with option to choose either static banner or slider. Custom widgets are available to help you setup your home page easy and quick.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch X Corporate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ