WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

X Business

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

X Business is a responsive WordPress theme specially created for holidays like Christmas, New Year and more. Though holiday theme it has multipurpose layouts so can be used for business, corporate, portfolio, digital agency, blog, and all creative website development. This theme is easy to edit and customize everything to create a specific website for your needs as all components are based on widgets and customizer. The theme also comes with a full width easy to use slider. View demo at https://www.prodesigns.com/wordpress-themes/demo/x-business

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch X Business

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ