WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

X Bliss

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

X Bliss is a clean and elegant holiday WordPress theme. It has several options for customization, making it an excellent choice for any business, and not bound to holiday specific website only. Without any prior coding knowledge, you can easily setup your site, due to its flexibility and easy to use characteristic. It will be well suit for your website to promote both you and your business with a modern and unique design. It is a theme with power and flexibility that also offers a simple approach to building your website. Official Support Forum: https://themepalace.com/support-forum/ Full Demo: https://wenthemes.com/theme-demos/?demo=x-bliss

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch X Bliss

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ