WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

WriterStrap

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 05 - 2016

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

WP WriterStrap is a flat and minimal design theme powered by TwitterBootstrap 3.0. It has unique designed for SEO optimization with faster page loading. The flat look blog theme having a lot of theme functionality to manage logo fav icon and social media profile etc. web Admin can change any colour theme for its website. This is fully responsive theme, works perfectly with any mobile devices or tablet. By using this any kind of responsive blog can be done. Demo can be look here http://demo.crayonux.com/writerstrap/, Support here http://crayonux.com/questions/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch WriterStrap

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ