WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

WriterStrap

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 05 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

WP WriterStrap is a flat and minimal design theme powered by TwitterBootstrap 3.0. It has unique designed for SEO optimization with faster page loading. The flat look blog theme having a lot of theme functionality to manage logo fav icon and social media profile etc. web Admin can change any colour theme for its website. This is fully responsive theme, works perfectly with any mobile devices or tablet. By using this any kind of responsive blog can be done. Demo can be look here http://demo.crayonux.com/writerstrap/, Support here http://crayonux.com/questions/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ