WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

WP Plumber

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

WP Plumber is another local business theme designed to help attract and convert customers in your local area. We designed this one with plumbers in mind, but really it could be used by any local business. With the ability to display your contact details front and center on both desktop and mobile, plus some nice features to promote your services on the home page it is a flexible, responsive and professional look for your business.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch WP Plumber

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ