Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

WP News Stream

Bởi WP Dev Shed

Phiên bản: 2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 07 - 2019

Lượt cài: 100+

Trang chủ của Theme

WP News Stream is a responsive blog style theme, with some handy customization options to make it your own. The primary theme color, background color and image can be easily controlled via the admin. Upload your own logo, set your social media links and choose whether to display author bios. The home page slider will display posts from the category of your choice. There's also a widget space in the header so you can easily add your own banner code.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.