WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

WP media Twentyfive

Bởi

Phiên bản: 1.121

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 05 - 2016

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

The WP media Twentyfive theme for WordPress is a responsive theme with an innovative layout-navigation system that combines responsiveness with fixed width. Features include category page templates with its own top-teasers, one post-image for one width, automatic adaption on sidebar and no-sidebar customization. Make it yours with custom menu for header and footer and a custom background.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ