WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

WP iClean Responsive

Bởi

Phiên bản: 1.2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

iClean Responsive theme for WordPress is a fully responsive theme that looks great on any device. Features include a front page template, full page template, styling for post formats on both index and single views. Theme comes with 3 menu locations , Sidebar and footer widgets.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ