WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

WP Generic

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

WP Generic theme is a free generic wordpress theme. It is ideal for business, corporate, portfolio, blog, agency, e-commerce, freelancer and any other modern and creative website. You can change the color theme from customizer. It has fullwidth and boxed layout and is fully responsive. Demo: http://8degreethemes.com/demo/wp-generic Support forum: support@8degreethemes.com

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch WP Generic

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ