WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

WP FlatThirteen

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Thirteen.

Phiên bản: 1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 05 - 2016

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

WP FlatThirteen is a flat and minimal design TwentyThirteen child theme powered by TwitterBootstrap 3.0. It has unique designed for SEO optimization with faster page loading. The child theme helps Bloggers to make unique and elegant look blogs. The theme can be used for any kind of blog or news websites. The child theme only works with TwentyThirteen parent theme. Due to bootstrap power, admin can add a lot of creative works to its content. This is fully responsive theme, works perfectly with any mobile devices or tablet. There is a lot of new things in this version like Social media profile, Feature post category, Custom Fab icon etc. http://crayonux.com/demo/flatthirteen/ for Support use Crayonux support forum http://crayonux.com/questions/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ