WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

WP FanZone

Bởi

Phiên bản: 2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 10 - 2015

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

WP Fan Zone was designed orginally with sports fans and bloggers in mind, but it could easily be used for any type of blog or magazine style site that wants to feature images and content. It is fully responsive, comes with two main menus, and widget areas for all page types. It also has customization options for social media links, color scheme and author bios, plus a simple banner widget for putting ads in the header.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch WP FanZone

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ