WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Worldwide

Bởi

Phiên bản: 1.6.0

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 11 - 2016

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Worldwide is simple business WordPress theme. it is user friendly theme option User can Setup without knowledge of coding. It is Compatible with WordPress Latest Version also Compatible with WooCommerce, Contact form 7 Several WordPress plugins. it is translation ready theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Worldwide

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ