WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Words

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 02 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Words is a elegant, light weighted, tremendously intuitive, powerfully flexible and easy to use WordPress theme for your personal blog. Theme comes with custom copyright options and right sidebar. Due to its elegant design, visitor will feel the best website for blog ever. Download Words today and start blogging. Dedicated support will mentor you in every steps of problem with best solutions. Demo: http://demo.paragonthemes.com/words/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Words

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ