Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Wisteria

Bởi wpfriendship

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 03 - 2021

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 5.4 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Wisteria is a clean, charming, modern blog and magazine WordPress theme. It has a creative, responsive layout having clean, simple and content focused design with straightforward functionality. Wisteria is a perfect solution for sharing your valuable content and creativity with the world. Wisteria is a minimal, versatile, easy to use, multipurpose, sophisticated WordPress theme designed for freelancers, creatives, photographers, writers, authors and bloggers. Wisteria is fully optimized for business, agency, personal, corporate, marketing, fashion, portfolio, photography, financial, fitness, food, event, restaurant, ecommerce, video, services, seo, gym, fitness, blog or any other type of niche. Wisteria is built on a clean HTML5 and CSS3 code.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Wisteria

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.